ภาษีที่ดิน for Dummies

เขตเมืองพัทยา โดยนายกเมืองพัทยา อันเป็นเขตปกครองพิเศษเช่นเดียวกับกรุงเทพ

ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือ กิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า ทั้งน้ี เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์

คือ แปลงที่ดิน ที่มีชื่อของเราเป็นเจ้าของแปลง ไม่ว่าที่ดินผืนนั้นจะเป็นบ้านและที่ดิน ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ อาคารพาณิชย์(ตึกแถว) ใช้เพาะปลูกเกษตรกรรม อาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร โกดัง โรงงาน ปล่อยเช่าให้ผู้อื่นทำกิจการใดๆก็ตามแต่ 

ใช้เชิงการค้า พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน

ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้า และโรงผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า

การประเมินภาษีไม่ได้ดูที่ราคาขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง แต่ดูที่มูลค่าตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของทางราชการเป็นหลัก

ที่จอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่จัดให้สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า

We also use 3rd-party cookies that support us evaluate and understand how you utilize this Web site. These cookies is going to be saved with your browser only with your consent. You also have the choice to decide-out of such cookies. But opting from Many of ภาษีที่ดิน these cookies could possibly have an effect on your browsing knowledge.

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นเขื่อนและพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับเขื่อน ที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า

พนักงานประเมิน มีหน้าที่ในการประเมินภาษี

ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ซื้อคอนโดมือสองบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์โฮมออฟฟิตอพาร์ทเม้นท์

ร้องเรียน-แจ้งเบาะแส โครงการคนละครึ่ง และ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *